_works.io
_email: attila.vincze.01@gmail.com

Vincze Attila 1987-ben, Budapesten született. Fotográfiai tanulmányit 2005-ben, a Szellemkép Szabadiskolában kezdte meg. Az intézményben eltöltött két év után tanulmányai új irányt vettek, de érdeklődése továbbra is a vizuális területek keretei között maradt: először tipográfiát tanult, majd 2009-ben felvételt nyert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szabad bölcsészet szakára, amelyen belül a művészettörténet szakirány hallgatója lett. A fotográfia iránti érdeklődése ezen évek alatt sem csökkent, az egyetem mellett elsősorban autonóm riport fotókat készített. 2013-ban a Kaposvári Egyetem Fotográfia BA szakára nyert felvételt, jelenleg az intézmény végzős, harmadéves hallgatója. Aktuális alkotói munkásságát főként a személyes, illetve a pszichológiai indíttatású témák határozzák meg.