_email: ligetvaricsengeluca@gmail.com

Ligetvári Csenge Luca Budapesten született 1992-ben. Az érettségi után a Keleti István Művészeti Iskolában folytatta tovább tanulmányait, majd időközben a grafika iránt kezdett el érdeklődni. Ezt követően a vizuális kifejezések egyre inkább fontossá váltak számára és leginkább a fotográfia felé irányult érdeklődése. 2013-ban a Kaposvári Egyetem Fotográfia szakára felvételizett és jelenleg az egyetem végzős hallgatója. Az ott eltöltött évek alatt alakult ki benne leginkább, hogy sok esetben a személyes témák felé irányul elsődleges érdekelődése.

Aktuális munkásságát is családja egyéni történetei köré építi, illetve emellett a múlt és jelen kapcsolatának szoros összefüggésével is foglalkozik. Képein fontos szerepet játszik a megrendezettség és a pillanat esetlegességeinek dokumentálása egyaránt.